MAL ALIM İHALESİ

POTANSİYEL TEDARİKÇİLERDEN İSTENEN BELGELER

• Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya Sanayi / Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi

• Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi / Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

• Teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri

• Vergi Levhası

• Yerli malı belgesi (Başvuru aşamasında taahhüt eden yatırımcılar için)

• Üretici ise üretici olduğunu gösterir belge

• Üretici değil ise Banka Referans Mektubu (satın alma bedelinin en az %20’ si) istenmelidir. Mal alımlarında üretici haricinde tedarikçiden teklif alınması halinde, tedarikçiler tekliflerinin ekinde Banka Referans Mektubu vermek zorundalardır. Banka Referans Mektubu eksik olan tedarikçilerin teklifleri geçersiz teklif olarak değerlendirilecektir. Üretici firmalardan bu belge istenmeyecektir.

• Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım hizmetleri veren firmaların listesi dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve katalog ile diğer matbu evrak da verilmelidir.


 İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

 TEMİN KAYİT VE ŞARTLARI MAL ALIMLARI

 TEKLİF İSTEME BELGESİ

 SİPARİŞ EMRİ

 DEĞERLENDİRME FORMU MAL ALIMLARI

 GAZETE İLANI

© 2014 Unay Un Bilgi Toplumu Hizmetleri